ผู้ผลิตที่เราทำงานด้วยได้พยายามลดข้อผิดพลาดในการประเมินประสิทธิภาพของพวกเขาผ่านการวิเคราะห์เชิงปริมาณในระดับเขต Digital Harvest มีการประเมินประสิทธิภาพการทำงานโดยมีข้อผิดพลาด 5-8% ที่ระดับฟิลด์และข้อผิดพลาด 1-3% ที่ระดับความฉลาดเป็นเวลาหลายเดือนก่อนการเก็บเกี่ยว

ดูกราฟด้านล่าง

ตันต่อเอเคอร์

วันเก็บเกี่ยว

เวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

ตันต่อเอเคอร์

วันเก็บเกี่ยว

เวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

ตันต่อเอเคอร์

วันเก็บเกี่ยว

เวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม